Mottagande enhet, Simonswerk VX 7505 3D, För ofalsade och falsade dörrar upp till 200 kg

för smala karmar, stål, förzinkad

Art. nr. 924.07.990

Hjälp

Hjälp

Det efterfrågade antalet är tillgängligt omedelbart.
Det efterfrågade antalet är tillgängligt inom kort, kan ev. levereras direkt som delmängd.
Artikeln kan inte längre levereras.

OBS:
Om du vill ha en delleverans av direkt tillgängligaartiklar kan du välja det i slutet av beställningen.

Piece Min. 1
I varukorgen

Looks like you don't have permission to add this product to your cart. Kindly get in touch with your sales representative for assistance.

För din sökning efter null hittades tyvärr inga resultat.

Mottagande enhet, Simonswerk VX 7505 3D, För ofalsade och falsade dörrar upp till 200 kg

för smala karmar, stål, förzinkad

92407990 product photo

för smala karmar, stål, förzinkad

Art. nr. 924.07.990

Art. nr. 924.07.990
Item details

Användningsområde

För alla Simonswerk-objektgångjärn VARIANT VX
För smala karmar av trä
För ofalsade och falsade dörrar

Dörrvikt

≤200 kg

Dörrvikt information

med skyddsvinkel VX 7560

Fräsdiameter

24.00 mm

Radie

12.00 mm

Inställningsmöjlighet

3D steglös, Side: 3 mm, Height: -3 – 3 mm

Beställningsinformation

Anslagshjälp: Simonswerk-fräsmall
Typ 5 250569 5
Typ 5 250592 5
Typ 5 250570 5 (för skyddsvinkel VX 7560)
Typ 5 250568 5 (för skyddsvinkel VX 7560)

Additional information attributes

Mottagande enheter ska alltid monteras med en skyddsvinkel eller en täckplatta.</title</p></div> </div></div></div> </form> <div class="row hfl-accessories-box"> <script type="text/javascript"> $(function() { initalizeCompareSelection('https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewCompareProducts-LoadSKUs', 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewCompareProducts-AddToQueue', 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewCompareProducts-RemoveFromQueue'); }); </script> <div class="hfl-accessories collapse__heading" data-toggle="collapse" data-target=".hfl-accessories-data">Kompletterande produkter och tillbehör <i class="icon font-icon font-icon-arrow-up js-icon-rotate"></i> </div> <div class="js-optionalCrossReferences hfl-accessories-data modulShopItems collapse in"> <div class="product-list slick-carousel reco-slide__container js-reco-slide__container shopItem" data-slick='{ "infinite":false, "slidesToShow": 3.1, "slidesToScroll": 3, "accessibility": false, "variableWidth": false, "responsive": [ {"breakpoint": 1559, "settings": { "slidesToShow": 3.1, "slidesToScroll": 3}}, {"breakpoint": 1326, "settings": {"slidesToShow": 2.5, "slidesToScroll": 2}}, {"breakpoint": 1100, "settings": {"slidesToShow": 2.1, "slidesToScroll": 2}}, {"breakpoint": 991, "settings": {"slidesToShow": 1.4, "slidesToScroll": 1}}, {"breakpoint": 880, "settings": {"slidesToShow": 1.2, "slidesToScroll": 1}}, {"breakpoint": 820, "settings": {"slidesToShow": 1.2, "slidesToScroll": 1}}, {"breakpoint": 768, "settings": {"slidesToShow": 2.5, "slidesToScroll": 2}}, {"breakpoint": 670, "settings": {"slidesToShow": 2.2, "slidesToScroll": 2}}, {"breakpoint": 520, "settings": {"slidesToShow": 1.9, "slidesToScroll": 1}}, {"breakpoint": 420, "settings": {"slidesToShow": 1.5, "slidesToScroll": 1}} ] }' > <div class="product-list-item article-list-block carousel reco-slide__item t-shadow t-shadow--lg slick-slide "> <div class="compare listView u-inline-block"><input id="compareListView-P-00863071P-00863071" data-testid="CompareListView_P-00863071" name="compareListView-P-00863071" type="checkbox" value="P-00863071"/> <a href="https://www.hafele.com.de/sv/store/compare/" data-testid="CompareSelectedProducts" class="a-text-link a-text-link--btn t-text-link compareTrigger reco-slide__compare-link js-reco-compare-link">Jämför urval</a> <label for="compareListView-P-00863071P-00863071" class="reco-slide__compare-label js-reco-compare-lable">Jämför</label> </div><div class="pull-right u-position-relative"></div> <div class="productImageWrapper reco-slide__item-image"> <a href="https://www.hafele.com.de/sv/product/skyddsvinkel-simonswerk-vx-7560-foer-objektdoerrar/P-00863071/"><img alt="ppic-00554920.jpg" src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele/sv_VA/pim/images/category_view/ppic-00554920.jpg" /></a> <div class="reco-slide__compare-mask hidden"> <span class="reco-slide__compare-mask--info">Lägg till på jämförelselista</span> </div> </div> <div class="productName reco-slide__item-title recently-view_name"> <a href="https://www.hafele.com.de/sv/product/skyddsvinkel-simonswerk-vx-7560-foer-objektdoerrar/P-00863071/" class="a-text-link t-text-link t-text-link--secondary hfl-link--arrow__prefix hfl-link--arrow__prefix__right"> skyddsvinkel, Simonswerk VX 7560, För objektdörrar </a> </div><div class="reco-slide__item-varient"></div> <a href="https://www.hafele.com.de/sv/product/skyddsvinkel-simonswerk-vx-7560-foer-objektdoerrar/P-00863071/" class="a-btn t-btn t-btn-primary a-btn--sm reco-slide__item-view-btn">se 11 Artiklar</a></div></div> </div> <script type="text/javascript"> $(function(){ if (typeof onProductListLoad == 'function') { //implemented in haefele.compare.js onProductListLoad(); } }); </script></div> </div></div> </div> <div class="modal c-modal t-modal js-stock-notification-modal" id="js-stock-notification-modal" role="dialog"> <div class="c-modal__backdrop c-modal__backdrop-transparent" data-dismiss="modal"></div> <div class="modal-dialog c-modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content c-modal__content js-notification-content"> <div class='hflAjaxLoader'><span></span></div> </div> </div> </div> </div> <input type="hidden" value="true" id="recoArticlePriceEnabled"/> <div id="js-recentlyViewedProductsAjaxLoader" class="jsOnly"><img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/images/ajax-loader.gif"/></div> <div id="footerContentPrint"> <table class="footerTable"> <tr> <td>Häfele SE & Co KG, Adolf-Häfele-Str. 1, 72202 Nagold, Tyskland <br/> Tel: +49 (0) 74 52/95 - 0, Fax: +49 (0) 74 52/95 - 2 00, E-post: info@hafele.com.de</td> </tr> </table> </div> <span class="date">09-dec-2023</span><div id="placeTableHere"> <div id="articleTableView" class="hflLayerBox articlesListLayer is-fullscreen hide"> <div class="background shadow"></div> <div class="hflShadow hflShadowTopLeft"></div> <div class="hflShadow hflShadowTop"></div> <div class="hflShadow hflShadowTopRight"></div> <div class="hflShadow hflShadowLeft"></div> <div class="hflLayerContainer"> <div class="hflLayerCnt"> <span class="closeButton cancelButton"></span> <img class="loader" src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/images/ajax-loader.gif" /> </div> </div> </div> </div><div id="canNotAddProductsLayer" class="c-modal c-modal-layer hflLayerBox hide" role="dialog"> <div class="background shadow"></div> <div class="modal-dialog c-modal__dialog" role="document"> <div class="modal-content c-modal__content"> <div class="modal-header c-modal__header"> <button type="button" class="close cancelButton" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true"><i class="icon font-icon font-icon-set-icn-002-2-close"></i></span></button> <h4 class="modal-title">Obs!</h4> </div> <div class="modal-body c-modal__body c-modal__body--space-bottom"> <p>Välj en artikel via egenskaperna eller artikeltabellen för att lägga den i varukorgen.</p> </div> </div> </div> </div> <div class=" modal c-modal c-modal--full-screen t-modal t-modal--full-screen c-modal-layer deliveryAdressForm checkoutLayer fade" id="zoomTables" role="dialog" > <div class="background shadow"></div> <div class="modal-dialog c-modal__dialog c-modal__dialog-lg" role="document"> <div class="modal-content c-modal__content"> <div class="modal-header c-modal__header"> <button type="button" class="close cancelButton" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true"> <i class="icon icn-close"></i> </span> </button> <h4 class="modal-title" id="table-title-PDP"></h4> </div> <div class="modal-body c-modal__body c-modal__body--space-bottom"> <div id="table-content-PDP"></div> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> function quickOrderQtyHandler(quantityValue){ var baseUrl = 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewProduct-GetPriceAndAvailabilityInformationPDS?SKU=92407990&ProductQuantity='; var qtyInput = $("#js-buyNowQuantity"); var currentVal = qtyInput.val() || "0"; var decimalSeparator = qtyInput.attr('data-decimal-separator') || "."; var groupingSeparator = qtyInput.attr('data-grouping-separator') || ","; // regex list var decimalZeroesEndRegex = new RegExp('['+decimalSeparator + ']'+'0+$'); var removeGroupingSeparatorRegex = new RegExp('['+groupingSeparator + ']', "g"); var decimalSeparatorRegex = new RegExp('['+decimalSeparator+']'); // remove all zeroes after decimal and remove all grouping separatos currentVal = currentVal.replace(decimalZeroesEndRegex, ''); currentVal= currentVal.replace(removeGroupingSeparatorRegex,''); //EURO Number Format if(decimalSeparator == ',' && groupingSeparator =='.'){ //convert euro number format to US number format : replace , with . currentVal = currentVal.replace(decimalSeparatorRegex,"."); } currentVal = parseFloat(currentVal); quantityValue = currentVal; baseUrl += quantityValue+"&SynchronizationAjaxToken="+(++synchronizationAjaxToken); $.ajax({ type: 'POST', dataType: 'html', url: baseUrl, async:false, success: function(data) { //get the synchronization token from the response var synchronizerRes = $(data).find('#synchronizationAjaxToken'); var synchronizerResValue = null; if(0 < synchronizerRes.length){ synchronizerResValue = synchronizerRes.attr("data-synchronization-token"); } if(synchronizerResValue == synchronizationAjaxToken){ var confirmedQuantityRes = $(data).find('#confirmedQuantityResponse'); //set the confirmed quantity from the response to the input field if the user input is different then empty string if(confirmedQuantityRes){ var confirmedQuantityValue = confirmedQuantityRes.attr('data-confirmed-quantity'); var totalPriceValue = ""; var totalPriceNoCurr = ""; var $noPriceSelector = $("input[name='noPriceDisplayVal']"); if($noPriceSelector.length){ totalPriceValue = $noPriceSelector.val(); }else{ totalPriceValue = confirmedQuantityRes.attr("data-total-price"); totalPriceNoCurr = confirmedQuantityRes.attr("data-total-price-nocrr"); } if(parseFloat(confirmedQuantityValue.replace(',', '.')) > 0){ $('#js-buyNowQuantity').val(confirmedQuantityValue); $(".js-buy-now-quantity-display").text(confirmedQuantityValue); $('.js-quick-total-price').text(totalPriceValue); $('.modaltotalCost').val(totalPriceNoCurr); if(parseFloat(confirmedQuantityValue.replace(',', '.')) > quantityValue) { $(".js-confirm-qty-message").addClass('hidden'); $(".js-updated-qty-message").removeClass('hidden'); } } } //if the article is not available add error class to the input quantity field var articleNotAvailable = $(data).find('#articleNotAvailable'); if(quantityValue != '' && 0 < articleNotAvailable.length && articleNotAvailable.attr('data-article-not-available') == 'true'){ $('#js-buyNowQuantity').addClass('error'); } } }, error: function() { }, timeout: 50000 }); } function excludeProductFromCart(){ setTimeout(function(){ var disabledAddToCart = $('#productPriceInformation .exclude-product-to-cart').not(".hidden").val(); if(disabledAddToCart == 'true') { $(".productOrderPriceBoxFooter").addClass("a-btn--not-allowed js-excluded-product").find("#addToCartLink").addClass('a-btn--no-events').attr("disabled","disabled"); } },100); } function specialStockStatusMessage(){ var isSpecialStockMessage = $('#productAvailabilityInformation .specialstock-status-message').not(".hidden").val(); if(isSpecialStockMessage == 'SPECIALSTOCK') { $(document).find('#specialStockMessages').css('display', 'inline-block'); } if(isSpecialStockMessage == 'SALESBLOCKED') { $(document).find('#salesBlockedMessages').css('display', 'inline-block'); } } $(document).on("mouseenter touchend",".js-excluded-product", function(e){ var infoBtn = $(this).find(".js-info-button"); $(infoBtn).trigger('click'); return false; }); function availabilityMessage(data){ var rgbToHex = function (rgb) { var hex = Number(rgb).toString(16); if (hex.length < 2) { hex = "0" + hex; } return hex; }; var fullColorHex = function(r,g,b) { var red = rgbToHex(r); var green = rgbToHex(g); var blue = rgbToHex(b); return '#'+red+green+blue; }; var availabilityStatusTitle = ''; var availabilityStatusColor = $(data).find("#productAvailabilityInformation span").attr("style"); if(availabilityStatusColor){ if(availabilityStatusColor && availabilityStatusColor.length > 0 ){ availabilityStatusColor = availabilityStatusColor.split(":")[1]; } var hexColorCode = null; if(availabilityStatusColor.indexOf('rgb') > -1){ var parsedRGBValue = availabilityStatusColor.replace(/[rgbRGB;()]/g, '').split(','); hexColorCode = fullColorHex.apply(null, parsedRGBValue); } if(availabilityStatusColor.toLowerCase() == '#339C76'.toLowerCase() || (hexColorCode !== null && hexColorCode == '#339C76'.toLowerCase())){ availabilityStatusColor = 'color:#339C76'; availabilityStatusTitle = 'tillgänglig omedelbart'; }else if(availabilityStatusColor.toLowerCase() == '#FFA50A'.toLowerCase() || (hexColorCode !== null && hexColorCode == '#FFA50A'.toLowerCase())){ availabilityStatusColor = 'color:#E6A400'; availabilityStatusTitle = 'Delmängden tillgänglig omedelbart'; }else if(availabilityStatusColor.toLowerCase() == '#D20A28'.toLowerCase() || (hexColorCode !== null && hexColorCode == '#D20A28'.toLowerCase())){ availabilityStatusColor = 'color:#D20A28'; availabilityStatusTitle = 'inte tillgänglig kortfristigt'; } var availabilityHTML = "</span><span class='availabilityStatusColor' style='"+availabilityStatusColor+"'>"+ availabilityStatusTitle +"</span>"; $(".availabilityStatusMsg").html(availabilityHTML); } } </script> <input type="hidden" value="true" id="recoArticlePriceEnabled"/><div class="js-CWVTAVTRecommendedProductsAjaxLoader jsOnly"><img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/images/ajax-loader.gif"/></div> <input type="hidden" value="true" id="recoArticlePriceEnabled"/><div class="js-CWBTABTRecommendedProductsAjaxLoader jsOnly"><img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/images/ajax-loader.gif"/></div></div> </div> <div class='floatingGroupBlock hidden'> <div class="floatingGroupBlockInner u-xs-index-1 u-xs-fixed"></div> </div><div id="addToCartNotificationDialog"></div> <div class="footer-promise-bar"></div> <div id="js-footer" class="mobile-footer o-footer t-footer"> <div class="container footer-container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12"> <div class="o-footer__blocks" id="js-footer-blocks"> <div class="o-footer__block" id="js-newsletter-block"> <div class="o-footer__block-text"> <span data-opentext-append="newsletter" class="o-footer__opentext newsletter hide-globalhub"></span> </div> </div> <hr class="visible-xs o-footer__rule t-footer__rule dont-print" /> <div class="o-footer__block"> <div class="o-footer__block-text"> <ul class="o-footer__list o-footer__list--login" id="js-footer-global-hub"> <li id="header-loggedin-link" class="header-loggedin-link layer myAccountLayerTrigger hide-globalhub" data-debuginfo="cms"> <a href="https://www.hafele.com.de/sv/account/start/" class="accountNumberFooter a-text-link a-text-link--no-underline t-text-link t-text-link--secondary" data-testid="MyAccount" > <span class="c-main-nav__item-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23" viewBox="0 0 64 64" class="svg-icons"><use xlink:href="#icn-095-2-login-sucess"></use></svg></span><span class="header-login-title">Mitt konto</span> <span class="user-info"> <span class="brackets">(</span> <span id="js-login-link" class="js-login-link c-main-nav__acc-no"></span> <span class="brackets">)</span> </span> </a> <span id="js-login-navigation" data-ajaxurl="https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/Template-Include?Template=comp%2Fhaefele%2Fheader%2FheaderItemLoginContent&HandlerPipeline=ProcessUser-GetCustomer&TargetPipeline=&Parameter1_Name=&Parameter1_Value=&Parameter2_Name=&Parameter2_Value=&Parameter3_Name=&Parameter3_Value=&Parameter4_Name=&Parameter4_Value=&Parameter5_Name=&Parameter5_Value=&Parameter6_Name=&Parameter6_Value=&TargetURLFragment=&RegisterLink=&RegisterLinkProtocol=&RegisterLinkParameters=&RegisterLinkText=&ForgotPasswordLink=&ForgotPasswordLinkProtocol=&ForgotPasswordLinkParameters=&ForgotPasswordLinkText="></span> </li> <li id="header-notloggedin-link" class="header-notloggedin-link layer hide-globalhub" data-debuginfo="cms"> <a data-testid="HeaderLinkLogin" class="footerLoginIcon a-text-link a-text-link--no-underline t-text-link t-text-link--secondary" href="https://www.hafele.com.de/sv/account/login/"> <span class="c-main-nav__item-icon"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23" viewBox="0 0 64 64" class="svg-icons"><use xlink:href="#icn-056-2-sales"></use></svg></span><span class="header-login-title">Logga in</span></a></li><li class="o-footer__list-item hide-globalhub"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23" viewBox="0 0 64 64" class="svg-icons"><use xlink:href="#icn-085-2-country"></use></svg> <span data-opentext-append="worldwide" class="o-footer__opentext worldwide"> </span> </li> <li class="o-footer__list-item hide-globalhub"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23" viewBox="0 0 64 64" class="svg-icons"><use xlink:href="#icn-037-2-apps"></use></svg> <span data-opentext-append="apps" class="o-footer__opentext apps"> </span> </li> <li class="o-footer__list-item hide-globalhub"> <span class="icon-20"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23" viewBox="0 0 64 64" class="svg-icons"><use xlink:href="#icn-025-2-catalogue"></use></svg> </span> <span data-opentext-append="catalog" class="o-footer__opentext catalog"> </span> </li> <li class="o-footer__list-item hidden-xs hidden-sm"> <a href="javascript:void(0);" onclick="window.print();"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="23" height="23" viewBox="0 0 64 64" class="svg-icons"><use xlink:href="#icn-021-2-print"></use></svg> <span class="print-text">Print Page</span> </a></li> </ul> <div class="row"> <div class="o-footer__lang-selector t-footer__lang-selector col-xs-12"> <p class="hidden">Språkval</p> <div id="js-lang-dropdown-wrapper" class="hfl-select header-language"> <select id="language-dropdown" class="language-dropdown js-footer--language-dropdown"> <option data-locale-val="en_VA" >English</option><option data-locale-val="pt_VA" >Português</option><option data-locale-val="es_VA" >Español</option><option data-locale-val="de_VA" >Deutsch</option><option data-locale-val="sv_VA" selected="selected">Svenska</option><option data-locale-val="fr_VA" >Français</option></select> </div></div> </div> </div> </div> <hr class="visible-xs o-footer__rule t-footer__rule u-outer-bottom-15 dont-print" /> <div class="o-footer__block o-footer__block--last"><div id="js-hflFooter" class="o-footer__copy-opentext o-footer__copy-opentext--mobile col-xs-12 is-small-view visible-xs dont-print"><!-- OpenText CacheKey: opentextcontent --> <!-- OpenText CacheKey: opentextcontent --> <div class="opentext"> <div class="content-wrapper content-wrapper-center"> <div class="hflFooter" id="js-hflFooter"> <div class="hflFooterInner clearfix"> <a class="social icon font-icon font-icon-22 font-icon-set-icn-080-2-facebook" href="https://www.facebook.com/Haefele.de" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/facebook.png" alt="Häfele on Facebook" title="Häfele on Facebook" srcset="" /> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 font-icon-set-icn-078-2-twitter" href="https://twitter.com/haefele_de" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/twitter.png" alt="Häfele on Twitter" title="Häfele on Twitter" srcset="" /> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 font-icon-set-icn-081-2-youtube" href="https://www.youtube.com/user/HaefeleDE" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/youtube.png" alt="Häfele on YouTube" title="Häfele on YouTube" srcset="" /> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 font-icon-set-icn-063-1-instagram" href="https://www.instagram.com/hafele_international/" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hnz/instagram_icon.png" alt="Häfele" title="Häfele" srcset="" /> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 " href="http://www.haefele.de" target="_new"> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 " href="http://www.haefele.de" target="_new"> </a> <a class="action notActive printpage" href="" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/print.png" alt="Print page" title="Print page" srcset="" /> <span>Print page</span> </a> <a class="action notActive" href="https://www.hafele.com/com/"> <img src="" alt="Worldwide" title="Worldwide" srcset="" /> <span>Worldwide</span> </a> <a class="action notActive" href="/sv/info/service/catalogues-brochures/407/"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/HTW/img_con_catalog.png" alt="Catalogues" title="Catalogues" srcset="" /> <span>Catalogues</span> </a> <a class="action notActive" href="/sv/info/service/mediathek/apps/63123/"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/apps.png" alt="Apps" title="Apps" srcset="" /> <span>Apps</span> </a> <a class="action notActive" href="/sv/info/service/newsletter/408/"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/newsletter.png" alt="Newsletter" title="Newsletter" srcset="" /> <span>Newsletter</span> </a> </div> <div class="o-footer__blocks hflFooterInner" id="site-footer-links" style="justify-content: normal;"> </div> <div class="hflFooterNav"> <small class="copyrightNote">© 2023 by Häfele</small> <a href="/sv/info/imprint/645/">Imprint</a> <a href="/sv/info/data-protection/646/">Data protection</a> <a href="/sv/info/terms-conditions/746/">Terms & Conditions</a> <a href="/sv/info/usage-conditions/647/">Usage conditions</a> <a href="/sv/info/sitemap/6689/">Sitemap</a> <a href="/sv/info/service/help-support/409/">Help & Support</a> </div> <script type="text/javascript">           /* Function to add style element */         function addStyle(styles) {             /* Create style document */             var css = document.createElement('style');             css.type = 'text/css';               if (css.styleSheet)                 css.styleSheet.cssText = styles;             else                 css.appendChild(document.createTextNode(styles));               /* Append style to the tag name */             document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(css);         }   //add css to DOM $(document).ready(function() { var styles = '.ot-button-44 input[type="submit"] { font-weight: normal !important; }'; styles = styles + " .font-icon-set-icn-063-1-instagram:before { content: '\\61' !important } .font-icon-set-icn-077-2-pinterest:before { content: '\\62' !important } .font-icon-set-icn-078-2-twitter:before { content: '\\63' !important } .font-icon-set-icn-079-2-google-plus:before { content: '\\64' !important } .font-icon-set-icn-080-2-facebook:before { content: '\\65' !important } .font-icon-set-icn-081-2-youtube:before { content: '\\66' !important } .font-icon-set-icn-089-2-weibo:before { content: '\\67' !important } .font-icon-set-icn-090-4-flickr:before { content: '\\68' !important } .font-icon-set-icn-091-2-blogspot:before { content: '\\69' !important } .font-icon-set-icn-092-2-linkedin:before { content: '\\6a' !important }"; styles = styles + ' .gallery-100 li img { width: 940px; } .gallery-75 li img { width: 700px; } .gallery-wrapper { position: relative; } .gallery { position: relative;overflow: hidden; } .gallery ul { width: 10000em;position: relative;list-style: none;margin: 0;padding: 0; } .gallery ul li { float: left; } .image-caption { text-align: center;margin-top: 5%;min-height: 15px;color: #969696;font-style: italic; } .gallery-pagination { position: absolute;left: 50%;margin-top: -7%;-webkit-transform: translate(-50%, 0);-ms-transform: translate(-50%, 0);} .gallery-pagination a { text-decoration: none;display: inline-block;font-size: 10px;line-height: 10px;min-width: 12px;background: #f1f1f1;color: #4E443C;text-align: center; } .gallery-pagination a { height: 13px;width: 10px;background: #f1f1f;color: #4E443C;text-indent: -9999px;margin-right: 15px; } .gallery-pagination a.active { background: #d20a28; } .jcarousel-prev:before,.jcarousel-next:before { margin-top: -7px; } .jcarousel-control-prev,.jcarousel-control-next { display: block;opacity: 0.7 !important; background-color: #000000 !important; background-image: linear-gradient(147deg, #000000 0%, #434343 74%) !important; } @media(max-width: 767px) { .gallery-100 li img,.gallery-75 li img,.gallery-50 li img { width: 345px !important;} .image-caption { min-height: 64px !important; } } @media(min-width: 768px) { .gallery-50 li img { width: 460px; } .gallery-50 .image-caption { max-width: 460px !important; } .gallery-75 .image-caption { width : 700px !important; } .gallery-75 .gallery-pagination { margin-top: -10%!important; } } @media(min-width: 768px) { .gallery-50 .gallery-pagination { margin-top: -70px !important; } .gallery-50 .image-caption { top: -40px !important; } } @media(max-width: 767px) { .gallery-wrapper .jcarousel-control-prev,.gallery-wrapper .jcarousel-control-prev:before,.gallery-wrapper .jcarousel-control-next,.gallery-wrapper .jcarousel-control-next:before { top: 35% !important; } } @media(min-width: 768px) { .gallery-wrapper .jcarousel-control-prev,.gallery-wrapper .jcarousel-control-next,.gallery-wrapper .jcarousel-control-prev:before, .gallery-wrapper .jcarousel-control-next:before { top: 42% !important; } } @media (max-width: 430px) { .gallery-100 li img,.gallery-75 li img,.gallery-50 li img { width: 385px !important; } .image-caption { max-width: 330px; } } @media screen and (min-width: 431px) and (max-width: 768px) { .gallery-100 li img, .gallery-75 li img, .gallery-50 li img { width: 710px !important; } .gallery-pagination { margin-top: -13% !important; } .image-caption { max-width: 611px !important; } } @media (min-width: 377px) and (max-width: 430PX) { .gallery-pagination { margin-top: -22% !important; } } @media (max-width: 376px) { .gallery-pagination { margin-top: -26.5% !important; } .gallery-75 .gallery-pagination { margin-top: -34%!important; } } @media(max-width: 330px) { .gallery-100 li img, .gallery-75 li img, .gallery-50 li img { width: 310px !important; } .gallery-pagination { margin-top: -31% !important; } }'; addStyle(styles); }) </script> <div class="contactUs" style="display:none"> <a href="/sv/info/service/contact/410/">Contact Us</a> </div> </div> </div> </div><!-- OpenText CacheKey: opentextcontent --><div class="o-footer-seo o-footer-seo--opentext t-footer-seo t-footer-seo--opentext u-xs-outer-bottom-15"> <div class="row"> <div class="col-xs-12"> <!-- Mandatory OT Parameter not Found. Cannot parse. --></div> </div> </div></div> <hr class="visible-xs o-footer__rule t-footer__rule u-outer-top-15 dont-print" /> <div id="js-soical-link-responsive" class="hide-globalhub o-footer__contact"> <span class="o-footer__contact-text">E-post: <a class="a-text-link t-text-link t-text-link--tertiary" href="mailto:info@hafele.com.de?subject=Inquiry Häfele [09-dec-2023 11:31:36 ]"">info@hafele.com.de</a> </span> <span class="o-footer__contact-text">Tel: <a class="a-text-link t-text-link t-text-link--tertiary" href="tel:+49 (0) 7452 / 95 - 0">+49 (0) 7452 / 95 - 0</a> </span> <span data-opentext-append="social" class="o-footer__opentext o-footer__social o-footer__social--icons t-footer__social t-footer__social--icons"></span> </div> <p id="js-copyright-text" class="visible-xs o-footer__copy u-no-outer-top u-no-outer-bottom dont-print"></p> </div> </div> </div> </div> <div class="row hidden-xs o-footer__copy font-14"><div class="contentDesktop o-footer__copy-opentext o-footer__copy-opentext--update"><!-- OpenText CacheKey: opentextcontent --> <!-- OpenText CacheKey: opentextcontent --> <div class="opentext"> <div class="content-wrapper content-wrapper-center"> <div class="hflFooter" id="js-hflFooter"> <div class="hflFooterInner clearfix"> <a class="social icon font-icon font-icon-22 font-icon-set-icn-080-2-facebook" href="https://www.facebook.com/Haefele.de" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/facebook.png" alt="Häfele on Facebook" title="Häfele on Facebook" srcset="" /> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 font-icon-set-icn-078-2-twitter" href="https://twitter.com/haefele_de" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/twitter.png" alt="Häfele on Twitter" title="Häfele on Twitter" srcset="" /> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 font-icon-set-icn-081-2-youtube" href="https://www.youtube.com/user/HaefeleDE" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/youtube.png" alt="Häfele on YouTube" title="Häfele on YouTube" srcset="" /> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 font-icon-set-icn-063-1-instagram" href="https://www.instagram.com/hafele_international/" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hnz/instagram_icon.png" alt="Häfele" title="Häfele" srcset="" /> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 " href="http://www.haefele.de" target="_new"> </a> <a class="social icon font-icon font-icon-22 " href="http://www.haefele.de" target="_new"> </a> <a class="action notActive printpage" href="" target="_new"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/print.png" alt="Print page" title="Print page" srcset="" /> <span>Print page</span> </a> <a class="action notActive" href="https://www.hafele.com/com/"> <img src="" alt="Worldwide" title="Worldwide" srcset="" /> <span>Worldwide</span> </a> <a class="action notActive" href="/sv/info/service/catalogues-brochures/407/"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/HTW/img_con_catalog.png" alt="Catalogues" title="Catalogues" srcset="" /> <span>Catalogues</span> </a> <a class="action notActive" href="/sv/info/service/mediathek/apps/63123/"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/apps.png" alt="Apps" title="Apps" srcset="" /> <span>Apps</span> </a> <a class="action notActive" href="/sv/info/service/newsletter/408/"> <img src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/Haefele-HEX/sv_VA/opentext/assets/hww/newsletter.png" alt="Newsletter" title="Newsletter" srcset="" /> <span>Newsletter</span> </a> </div> <div class="o-footer__blocks hflFooterInner" id="site-footer-links" style="justify-content: normal;"> </div> <div class="hflFooterNav"> <small class="copyrightNote">© 2023 by Häfele</small> <a href="/sv/info/imprint/645/">Imprint</a> <a href="/sv/info/data-protection/646/">Data protection</a> <a href="/sv/info/terms-conditions/746/">Terms & Conditions</a> <a href="/sv/info/usage-conditions/647/">Usage conditions</a> <a href="/sv/info/sitemap/6689/">Sitemap</a> <a href="/sv/info/service/help-support/409/">Help & Support</a> </div> <script type="text/javascript">           /* Function to add style element */         function addStyle(styles) {             /* Create style document */             var css = document.createElement('style');             css.type = 'text/css';               if (css.styleSheet)                 css.styleSheet.cssText = styles;             else                 css.appendChild(document.createTextNode(styles));               /* Append style to the tag name */             document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(css);         }   //add css to DOM $(document).ready(function() { var styles = '.ot-button-44 input[type="submit"] { font-weight: normal !important; }'; styles = styles + " .font-icon-set-icn-063-1-instagram:before { content: '\\61' !important } .font-icon-set-icn-077-2-pinterest:before { content: '\\62' !important } .font-icon-set-icn-078-2-twitter:before { content: '\\63' !important } .font-icon-set-icn-079-2-google-plus:before { content: '\\64' !important } .font-icon-set-icn-080-2-facebook:before { content: '\\65' !important } .font-icon-set-icn-081-2-youtube:before { content: '\\66' !important } .font-icon-set-icn-089-2-weibo:before { content: '\\67' !important } .font-icon-set-icn-090-4-flickr:before { content: '\\68' !important } .font-icon-set-icn-091-2-blogspot:before { content: '\\69' !important } .font-icon-set-icn-092-2-linkedin:before { content: '\\6a' !important }"; styles = styles + ' .gallery-100 li img { width: 940px; } .gallery-75 li img { width: 700px; } .gallery-wrapper { position: relative; } .gallery { position: relative;overflow: hidden; } .gallery ul { width: 10000em;position: relative;list-style: none;margin: 0;padding: 0; } .gallery ul li { float: left; } .image-caption { text-align: center;margin-top: 5%;min-height: 15px;color: #969696;font-style: italic; } .gallery-pagination { position: absolute;left: 50%;margin-top: -7%;-webkit-transform: translate(-50%, 0);-ms-transform: translate(-50%, 0);} .gallery-pagination a { text-decoration: none;display: inline-block;font-size: 10px;line-height: 10px;min-width: 12px;background: #f1f1f1;color: #4E443C;text-align: center; } .gallery-pagination a { height: 13px;width: 10px;background: #f1f1f;color: #4E443C;text-indent: -9999px;margin-right: 15px; } .gallery-pagination a.active { background: #d20a28; } .jcarousel-prev:before,.jcarousel-next:before { margin-top: -7px; } .jcarousel-control-prev,.jcarousel-control-next { display: block;opacity: 0.7 !important; background-color: #000000 !important; background-image: linear-gradient(147deg, #000000 0%, #434343 74%) !important; } @media(max-width: 767px) { .gallery-100 li img,.gallery-75 li img,.gallery-50 li img { width: 345px !important;} .image-caption { min-height: 64px !important; } } @media(min-width: 768px) { .gallery-50 li img { width: 460px; } .gallery-50 .image-caption { max-width: 460px !important; } .gallery-75 .image-caption { width : 700px !important; } .gallery-75 .gallery-pagination { margin-top: -10%!important; } } @media(min-width: 768px) { .gallery-50 .gallery-pagination { margin-top: -70px !important; } .gallery-50 .image-caption { top: -40px !important; } } @media(max-width: 767px) { .gallery-wrapper .jcarousel-control-prev,.gallery-wrapper .jcarousel-control-prev:before,.gallery-wrapper .jcarousel-control-next,.gallery-wrapper .jcarousel-control-next:before { top: 35% !important; } } @media(min-width: 768px) { .gallery-wrapper .jcarousel-control-prev,.gallery-wrapper .jcarousel-control-next,.gallery-wrapper .jcarousel-control-prev:before, .gallery-wrapper .jcarousel-control-next:before { top: 42% !important; } } @media (max-width: 430px) { .gallery-100 li img,.gallery-75 li img,.gallery-50 li img { width: 385px !important; } .image-caption { max-width: 330px; } } @media screen and (min-width: 431px) and (max-width: 768px) { .gallery-100 li img, .gallery-75 li img, .gallery-50 li img { width: 710px !important; } .gallery-pagination { margin-top: -13% !important; } .image-caption { max-width: 611px !important; } } @media (min-width: 377px) and (max-width: 430PX) { .gallery-pagination { margin-top: -22% !important; } } @media (max-width: 376px) { .gallery-pagination { margin-top: -26.5% !important; } .gallery-75 .gallery-pagination { margin-top: -34%!important; } } @media(max-width: 330px) { .gallery-100 li img, .gallery-75 li img, .gallery-50 li img { width: 310px !important; } .gallery-pagination { margin-top: -31% !important; } }'; addStyle(styles); }) </script> <div class="contactUs" style="display:none"> <a href="/sv/info/service/contact/410/">Contact Us</a> </div> </div> </div> </div><!-- OpenText CacheKey: opentextcontent --><div class="o-footer-seo o-footer-seo--opentext t-footer-seo t-footer-seo--opentext u-xs-outer-bottom-15"> <div class="row"> <div class="col-xs-12"> <!-- Mandatory OT Parameter not Found. Cannot parse. --></div> </div> </div></div></div> </div> </div> <div id="wishlistContainer" class="c-modal c-modal-layer hflLayerBox wishlistLayer addToWishlistLayer warningLayer hide" role="dialog"> <div class="background shadow"></div> <div class="modal-dialog c-modal__dialog" role="document"> <div class="modal-content c-modal__content"> <div class="hflLayerCnt u-no-inner-all u-no-outer-all"></div> <div class="hflAjaxLoader u-no-inner-all u-no-outer-all"><span class="u-outer-top-35"></span></div> <div class="hflAjaxError u-no-inner-all u-no-outer-all" style="display:none;"> <div class="errorContainer"> <h5>Artikeln kunde inte läggas till på minneslappen.</h5> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="FrontEndDebugInfoContainer" class="hidden"></div> <!-- PWA download icon --> <div class="footer-pwa-layer" id="downloadAppios"> <div class="message"> <div class="text font-14">Install this webapp on your iPhone, tap <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="14" height="14" viewBox="0 0 64 64" class="svg-icons"><use xlink:href="#icn-ios-share"></use></svg> and click on "Add to homescreen" </div> <div class="close font-icon font-icon-set-icn-002-2-close font-14"></div> </div> </div> </div> </div><noscript> <style> .jsOnly { display: none; } </style> </noscript> <script src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/bundles/js/haefele-23.14.0-e5982a8-20231117122548-null.min.js?lastModified=1702082968000"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ AjaxLateExecutionProcess(function(){ $.ajax({ url: "https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewRecommendations-BoughtX?ChannelID=Haefele-HEX-Site&ProductID=92407990&RecommendationAlgo=mfk&Title=&listItemCssClass=&numberOfProductsPerSlide=4&listBehavior=carousel&RecommendationType=CWBTABT", type: "GET", success: function(html) { $(".js-CWBTABTRecommendedProductsAjaxLoader").replaceWith( html ); initMiniImageCarousel(); /** modulMiniImageCarousel **/ if (!$('.CWBTABT .slick-carousel').hasClass('slick-initialized')) { $(".CWBTABT .slick-carousel").slick(); } initInfoTooltip(); /*To initialize forms elements on recommended slide items like compare checkbox*/ $(".reco-slide__item").initializeForms(); /*To view artilce price on recotile*/ if($("#recoArticlePriceEnabled").val()=="true"){ initArticlePrice('CWBTABT'); } /*Added call for setting hidden field for device type*/ addDeviceTypeInForm('ProductTileAddToCartForm', 'DeviceSource'); }, error: function() { $(".js-CWBTABTRecommendedProductsAjaxLoader").hide(); } }); }); }); </script><script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ AjaxLateExecutionProcess(function(){ $.ajax({ url: "https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewRecommendations-ViewedX?ChannelID=Haefele-HEX-Site&ProductID=92407990&RecommendationAlgo=mfk&Title=&listItemCssClass=&numberOfProductsPerSlide=4&listBehavior=carousel&RecommendationType=CWVTAVT", type: "GET", success: function(html) { $(".js-CWVTAVTRecommendedProductsAjaxLoader").replaceWith( html ); initMiniImageCarousel(); /** modulMiniImageCarousel **/ if (!$('.CWVTAVT .slick-carousel').hasClass('slick-initialized')) { $(".CWVTAVT .slick-carousel").slick(); } initInfoTooltip(); /*To initialize forms elements on recommended slide items like compare checkbox*/ $(".reco-slide__item").initializeForms(); /*To view artilce price on recotile*/ if($("#recoArticlePriceEnabled").val()=="true"){ initArticlePrice('CWVTAVT'); } /*Added call for setting hidden field for device type*/ addDeviceTypeInForm('ProductTileAddToCartForm', 'DeviceSource'); }, error: function() { $(".js-CWVTAVTRecommendedProductsAjaxLoader").hide(); } }); }); }); </script><script type="text/javascript"> getSessionInfo() .done(function(sessionInfoData) { var loginName = sessionInfoData.loginName; var loginEmail = sessionInfoData.loginEmail; var param = '&loginname=' + loginName + '&loginemail=' + loginEmail+ '&dl='+escape(document.location.href); $('.liveChatTeaser').on('click', function() { var opentexturl = $(this).data('url'); var completeURL = opentexturl + param; window.open(completeURL, '', 'width=450,height=400'); return false; }) }); </script><script type="text/javascript"> initLoginLink(); </script><script> var forms = $("form#directOrderForm"); if (forms.length) { forms.each(function (index, element) { $('<input>').attr({ type: 'hidden', name: 'DeviceSource', value: getDeviceSource() }).appendTo(element); }); } </script> <script type="text/javascript" src="https://unpkg.com/@zxing/library@latest/umd/index.min.js"></script> <script src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/js/zxing-qrean.js"></script> <script> var directEanScan = 0; var eanQRScan = 0; var selectedDeviceId; $( document ).ready(function() { eanScannerinit(); }); function eanScannerinit() { var stopErrorLogger; var lastScanResult = []; //This code for scanning based on zxing API $(document).on("click", ".eanQRScanner,.barToTextContainer,.directEanbarScanner", function(e) { e.stopImmediatePropagation(); e.isPropagationStopped(); e.preventDefault(); var currentReference = this; var inputCtrl = $(currentReference).siblings("input.inputArticleNo"); if($('.scanner-infobox').hasClass('hidden')) { $('.scanner-infobox').removeClass('hidden'); } $("#zxingvideo").show(); eanQRScan = 1; lastScanResult.length = 0; $('.camera_block').removeClass('hidden'); $('.control_actions,.message_redirect').addClass('hidden'); $('.barToTextContainer').addClass('started'); $('body').addClass('noscroll'); var camIdFromCookie = getCookieInfo('ean-cam-scanner-id'); camIdFromCookie = camIdFromCookie.trim().replace(' ',''); if($("#hdnCamSelected").val() != undefined && $("#hdnCamSelected").val() != "") { selectedDeviceId = $("#hdnCamSelected").val(); } const codeReader = new ZXing.BrowserMultiFormatReader(); if($(currentReference).hasClass('directEanbarScanner')) { $(".active-scanning-row").removeClass(".active-scanning-row"); $(currentReference).closest(".js-direct-entry-item-row").addClass("active-scanning-row"); directEanbarScanner(currentReference,codeReader); directEanScan = 1; } else { scannerTimeOut(codeReader); directEanScan = 0; } codeReader.listVideoInputDevices() .then((videoInputDevices) => { if(!$(".control_actions .selectBox").length) { $(".camera-list").attr("id","sourceSelect"); const sourceSelect = document.getElementById('sourceSelect'); if(selectedDeviceId == "" || selectedDeviceId == undefined){ selectedDeviceId = (camIdFromCookie == "" ? undefined : camIdFromCookie); } let selectedDeviceIdTemp1= selectedDeviceId; /*This block will be excuted only once if list of cameras are not available in dropdown*/ if (videoInputDevices.length >= 1) { videoInputDevices.forEach((element) => { const sourceOption = document.createElement('option'); sourceOption.text = element.label; sourceOption.value = element.deviceId; /*To show selected camera from cookie*/ if(camIdFromCookie == element.deviceId) { $(sourceOption).attr('selected',''); } /*Filter to list only back camera*/ if (/back|rear|environment|video device 3|video device 4/gi.test(element.label)) { sourceSelect.appendChild(sourceOption); } }); videoInputDevices.forEach((element) => { if(selectedDeviceId == element.deviceId) { selectedDeviceId = selectedDeviceIdTemp1; return false; } else { selectedDeviceId = undefined; } }); /*For selectbox formatted view*/ $(".control_actions").initializeForms('select'); } } else { let selectedDeviceIdTemp = selectedDeviceId; $("#sourceSelect > option").each(function() { if($(this).val() == camIdFromCookie) { selectedDeviceId = selectedDeviceIdTemp; $(this).attr('selected',''); } else { if (camIdFromCookie != ''){ selectedDeviceId = undefined; } } }); } $(document).on("change","#sourceSelect",function(){ selectedDeviceId = this.value; $("#hdnCamSelected").val(this.value); }); codeReader.decodeFromVideoDevice( ($("#hdnCamSelected").val() != "" ? $("#hdnCamSelected").val() : selectedDeviceId ), 'zxingvideo', (result, err) => { if (result) { prodSearchFromScanResult(codeReader, inputCtrl, result); } if (err && !(err instanceof ZXing.NotFoundException)) { console.error(err); } if (err instanceof ZXing.NotFoundException) { /*No scan found*/ $(".barcode").removeClass('hidden'); if($(".camera-list > option").length > 1) { $("#sourceSelectPanel").removeClass('hidden'); } } }); }) .catch((err) => { console.error(err); }); //This code for to close the camera and reset the codereader instance $("body").on("click", ".camera_close,.gobackClose", function(e) { if(eanQRScan == 1){ $('.camera_block').addClass('hidden'); codeReader.reset(); } }); }); function prodSearchFromScanResult(codeReader, inputCtrl, scanResult){ var content = scanResult.text; var numericPattern = new RegExp("^\\d+$"); var isNumericData = numericPattern.test(content); var urlRegex = new RegExp("^(http:\/\/www\.|https:\/\/www\.|http:\/\/|https:\/\/)?[a-z0-9]+([\-\.]{1}[a-z0-9]+)*\.[a-z]{2,5}(:[0-9]{1,5})?(\/.*)?$"); $("#interactive canvas").remove(); $('.barToTextContainer').removeClass('started'); // When scanResult is EAN number if((content.length == 13) && isNumericData){ codeReader.reset(); lastScanResult.push(content); ajaxSearchFromScanner(content,inputCtrl); return; } else { // When scanResult is QR URL if(urlRegex.test(content)) { codeReader.reset(); // when scanned from DirectOrder pass extracted SKU from url if(directEanScan == 1) { var qrSKU =false; var qrSkuPattern = content.match( /\/-\/[0-9]{1,}\// ); if (qrSkuPattern) { var qrSKU = parseInt(qrSkuPattern[0].match( /[0-9]{1,}/ )[0]); } ajaxSearchFromScanner(qrSKU,inputCtrl); return; } else { // Redirect to URL when scanned from searchBar window.open(content, "_self"); } } } } function directEanbarScanner(currentReference,codeReader) { $('.control_actions,.message_redirect').addClass('hidden'); if(!$(currentReference).hasClass('started')) { $('.barToTextContainer').addClass('started'); $('body').addClass('noscroll'); scannerTimeOut(codeReader); } else { console.log('error'); } } // This function is used to set timer and reset the CodeReader function scannerTimeOut(codeReader) { clearTimeout(stopErrorLogger); stopErrorLogger = setTimeout(function() { if(lastScanResult.length === 0) { codeReader.reset(); $('.control_actions,.detectedCode').removeClass('hidden'); $('.scanner-infobox').addClass('hidden'); $('.barcode').html(''); } }, 10000); } //This code for scanning correct EAN numbers in database function ajaxSearchFromScanner(code, inputElem){ $.ajax({ url: $('.searchBoxSectionIcon').attr('data-article-validate'), type: 'POST', dataType: 'html', data: {SKU: code}, success: function(data) { if (typeof data === "undefined" || data == null) { $('.control_actions').removeClass('hidden'); console.log('unexpected error'); } else { data = JSON.parse(data); if(data.result[0].title !== undefined) { $('.control_actions, .scanner-infobox').addClass('hidden'); /*Set cookie with selected camera Id for 30 days*/ if (selectedDeviceId == undefined && $("#hdnCamSelected").val() != "") { selectedDeviceId = $("#hdnCamSelected").val(); } if(selectedDeviceId != undefined && selectedDeviceId != 0){ setCookieInfo("ean-cam-scanner-id", selectedDeviceId,"30"); } $("#hdnCamSelected").val(''); if(directEanScan == 1) { $(inputElem).val(code).trigger('change'); $(inputElem).removeClass("is-defaultText"); $(inputElem).closest(".active-scanning-row").removeClass("active-scanning-row"); $('.camera_block').addClass('hidden'); preSubmitDirectOrder($(inputElem), false, null); setTimeout(function(){ $('.camera_close').trigger('click'); },500); } else{ $('.message_redirect').removeClass('hidden'); $('a[data-action-target*=searchBoxSection]').trigger('click'); var skuData = code; if(data.result[0].eancode){ skuData = data.result[0].sku; $("#searchForm #inputSearchTerm").attr("name","ean_code"); $("#searchForm").prepend("<input type='hidden' name='SearchTerm' value='"+skuData+ "'/>"); var quantity = data.result[0].eanquantity; $("#searchForm").prepend("<input type='hidden' name='viaEAN' value='true'/>"); $("#searchForm").prepend("<input type='hidden' name='Quantity' value='"+quantity+"'/>"); } $("#inputSearchTerm").val(skuData); $("#searchForm").submit(); } } else { /*Item not available*/ $('.control_actions,.detectedCode').removeClass('hidden'); $(".scanner-infobox,#sourceSelectPanel").addClass('hidden'); $('.barcode').html(code); } } }, traditional: true }); } $(document).on("click",".control_actions .retry_scan", function(e){ e.stopImmediatePropagation(); e.preventDefault(); clearTimeout(stopErrorLogger); $('.searchCont.searchBoxSection').css('top','-150%'); $('.barToTextContainer').removeClass('started'); $('body').removeClass('noscroll'); $('.control_actions,.message_redirect').addClass('hidden'); $("#hdnCamSelected").val($("#sourceSelect").val()); selectedDeviceId = $("#sourceSelect").val(); /*For selectbox formatted view*/ $(".control_actions").initializeForms('select'); if(eanQRScan != 1) { $('.camera_block').find('video,canvas').remove(); setTimeout(function(){ if( directEanScan == 1) { directEanScan = 0; $(".directEanbarScanner").trigger('click'); } else { $(".barToTextContainer").trigger('click'); } }, 500); }else{ setTimeout(function(){ if( directEanScan == 1) { directEanScan = 0; $(".active-scanning-row .directEanbarScanner").trigger('click'); } else { $(".barToTextContainer").trigger('click'); } }, 500); } }); //This code for handling retry scanning scenarios $(document).on("click", "#interactive .camera_close, .control_actions .gobackClose", function(e) { e.stopImmediatePropagation(); e.preventDefault(); clearTimeout(stopErrorLogger); $('.searchCont.searchBoxSection').css('top','-150%'); $('.barToTextContainer').removeClass('started'); $('body').removeClass('noscroll'); $('.camera_block').addClass('hidden'); }); //Make an AJAX request to find out if the article number is valid function validateDirectOrderFromHome(validateQuantity, eanInput, callback) { //Start article no validation var inputArticleNum = $(eanInput).val() != undefined ? $(eanInput).val().trim() : ""; var eanContainer = $(eanInput).closest(".o-flyout__row-mobile"); var errMsgContainer = $(eanContainer).find(".js-article-error-msg"); var successMsgContainer = $(eanContainer).find(".js-article-success-msg"); if (typeof inputArticleNum === "undefined" || inputArticleNum == null || inputArticleNum.length <= 0) { $(eanContainer).addClass("attention number"); $(successMsgContainer).hide(); $(errMsgContainer).html('<span>Ange ett artikelnummer.</span>').html(); // validation failed if (typeof(callback) === 'function') { callback(false, originatingEvent); } return; } if(eanInput.val().length > 0){ //Process AJAX Call var directOrderRequest = $.ajax({ url: 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewCart-GetProductNameBySKU', async: true, data:{SKU: inputArticleNum} }).done(function(output) { //process the result of the AJAX request setTimeout(function(){ // To scroll to position from where user triggered this scan $("html, body").animate({ scrollTop : $(eanInput).offset().top - 25},300); },300); if (typeof output === "undefined" || output == null) { //AJAX Ouput is null or undefined "); console.error("Unexpected scenario "); if (typeof(callback) === 'function') { callback(false, eanInput); } } else { //AJAX Output is available. Need to validate the contents of AJAX if(output.result[0].errorKey) { //Error Scenario $(eanContainer).addClass("attention number").find(".inputQuanity").val(''); if(output.result[0].errorKey.match("haefele.addToCart.notification.key.error.empty.article.number")){ $(errMsgContainer).html('<span>Ange ett artikelnummer.</span>').show(); } else if(output.result[0].errorKey.match("haefele.addToCart.notification.key.error.notfound.article.number")){ $(errMsgContainer).html('<span>Artikelnumret hittades inte. Vänligen kontrollera.</span>').show(); } else if(output.result[0].errorKey.match("haefele.addToCart.notification.error.complex.loox")){ $(errMsgContainer).html('<span>This is Loox complex configuration article. Please go to ADP page to access configurator.</span>').html(); } else if(output.result[0].errorKey.match("haefele.addToCart.notification.error.complex.drawers")){ $(errMsgContainer).html('<span>This is Complete drawers complex configuration article. Please go to ADP page to access configurator.</span>').html(); } if (typeof(callback) === 'function') { callback(false, originatingEvent); } return; } else { //Response is obtained from AJAX var articleTitle = output.result[0].title; if(output.result[0].eancode){ var sku = output.result[0].sku; var quantity = output.result[0].eanquantity; //$(".SKU_Placeholder").val(sku); $(eanInput).siblings(".SKU_Placeholder").val(sku); $(eanContainer).find(".inputQuanity").val(quantity); $(eanContainer).find(".inputQuanity").removeClass("is-defaultText"); } if(!output.result[0].online){ $(eanContainer).addClass("attention number"); $(errMsgContainer).html('<span>Artikelnumret hittades inte. Vänligen kontrollera.</span>').show(); if (typeof(callback) === 'function') { callback(false, originatingEvent); } $(eanContainer).find(".inputQuanity").val(''); return; } if (articleTitle != null && articleTitle.length > 0 && validateQuantity == false ) { //Display Article Title $(successMsgContainer).html('<span>' + articleTitle + (output.result[0].subtitle != '' ? '<br/>' + output.result[0].subtitle : '') + '</span>').show(); } //AJAX Ouput : Article Number is valid. Validate Quantity now if(validateQuantity) { //Starting quantity validation if(isQuantityValid()) { //validation success submit form if (typeof(callback) === 'function') { callback(true, originatingEvent); } } else { //Quantity has not been entered. or invalid $(eanContainer).addClass("attention quantity"); $(successMsgContainer).hide(); $(errMsgContainer).html('<span>Ange ett giltigt värde för antalet artiklar.</span>').show(); if (typeof(callback) === 'function') { callback(false, originatingEvent); } return; } } else if (typeof(callback) === 'function') { //validation success submit form callback(true, originatingEvent); } } } }); directOrderRequest.fail(function(jqXHR, textStatus){ console.info( "Request failed: " + textStatus ); if (typeof(callback) === 'function') { callback(false); } }); } else { //Starting quantity validation if(isQuantityValid()) { //validation success submit form if (typeof(callback) === 'function') { callback(true, originatingEvent); } } else { //Quantity has not been entered. or invalid $(eanContainer).addClass("attention quantity"); $(successMsgContainer).hide(); $(errMsgContainer).html('<span>Ange ett giltigt värde för antalet artiklar.</span>').show(); if (typeof(callback) === 'function') { callback(false, originatingEvent); } return; } } } // Do validations before submitting the form // Validation will be done async - specify a callback that will be called on successful validation function preSubmitDirectOrder(eanInput, validateQuantity, callback) { var eanContainer = $(eanInput).closest(".o-flyout__row-mobile"); var errMsgContainer = $(eanContainer).find(".js-article-error-msg"); var successMsgContainer = $(eanContainer).find(".js-article-success-msg"); if (!validateQuantity) { $(eanContainer).removeClass("attention number quantity"); $(eanContainer).find(".js-article-error-msg, .js-article-success-msg").hide(); } if($("#dOrderFormResponsive").length > 0) { validateDirectOrderFromHome(validateQuantity, eanInput, callback); } else { validateDirectOrderForm(validateQuantity, eanInput, callback); } } //blur function for Article Num field $('#dOrderFormResponsive').find(".inputArticleNo").blur(function(e) { // trigger the validation without quantity check as the user might not have changed the quantity field yet. // call without callback as no action need to be triggered preSubmitDirectOrder(e, false, null); }); } </script> <script type="text/javascript"> var directOrder = $('.js-directOrderFlyout').html(); if($(window).width() > 767) { var directOrderFlyoutViewModel = new DirectOrderFlyoutViewModel( { formId: 'directOrderForm', rowCount: 6, articleNumberErrorMessage: 'Ange ett artikelnummer.', articleNotCorrectErrorMessage: 'Artikelnumret hittades inte. Vänligen kontrollera.', articleNotFoundErrorMessage: 'Artikelnumret hittades inte. Vänligen kontrollera.', articleNotAvailableErrorMessage: 'Artikelnumret hittades inte. Vänligen kontrollera.', complexArticleLooxErrorMessage: 'This is Loox complex configuration article. Please go to ADP page to access configurator.', complexArticleDrawersErrorMessage: 'This is Complete drawers complex configuration article. Please go to ADP page to access configurator.', quantityErrorMessage: 'Ange ett giltigt värde för antalet artiklar.', responsiveOnly: false, dataUrl: 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewCart-GetProductNameBySKU', success: function(ret) { showAddToCartNotification(ret); addHflLayerScroll("#shoppingCartNotification"); $('.js-directOrderFlyout').addClass('hide'); $("#js-directOrder").removeClass('is-active'); updateCartCount(); } }); ko.applyBindings(directOrderFlyoutViewModel, document.getElementById('directOrderForm')); $(document).on("click",'.directOrderBoxCancel',function(){ $('.js-directOrderFlyout').addClass('hide'); $("#js-directOrder").removeClass('is-active'); }); } </script><script type="text/javascript"> getSessionInfo() .done(function(sessionInfoData) { if (isHaefeleUserLoggedin) { startTimeoutWarner( "https://www.hafele.com.de/prod-live/servlet/WFS/SessionInfo/parameter?s=" + sessionInfoData.encryptedID, "https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewSessionTimeoutWarning-AjaxLoggedIn", sessionInfoData ); } }); </script><script src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/bundles/js/haefele.vi-23.14.0-e5982a8-20231117122548-null.responsive.bottom.js?lastModified=1702082970000"></script><script type="text/javascript"> $('#loggedOutFrame .warningLayerButtons input[name="TargetURL"]').val(location.href + location.hash); </script><script type="text/javascript"> getSessionInfo() .done(function(sessionInfoData) { var coUserName = getCookieValue('remember-CoUserName'); if (!isHaefeleUserLoggedin && coUserName && coUserName != '""' && coUserName != "") { $('#ShopLoginForm_LoginAsJointUser_headerItemLogin').prop('checked', true); $('#ShopLoginForm_UserName_headerItemLogin').val(coUserName); $('#ShopLoginForm_UserName_headerItemLogin').prop('disabled',false); $('.inputUsername').removeClass('hidden'); if (!$('#divShopLoginForm_LoginAsJointUser_headerItemLogin').hasClass("checked")) { $("#divShopLoginForm_LoginAsJointUser_headerItemLogin").addClass("checked"); } }else { $('#ShopLoginForm_LoginAsJointUser_headerItemLogin').prop('checked', false); $('#ShopLoginForm_UserName_headerItemLogin').val(''); $('.hfl-login--form-group__joint-user .inputUsername').hide(); if ($('#divShopLoginForm_LoginAsJointUser_headerItemLogin').hasClass("checked")) { $('#divShopLoginForm_LoginAsJointUser_headerItemLogin').removeClass("checked"); } } }); $('#PasswordForgottenLink').on('click', function(e){ var isJointUser = $("#"+"ShopLoginForm_LoginAsJointUser_headerItemLogin"); if (isJointUser.attr('checked')) { $(this).attr('href', $(this).attr('href') + "?IsJointUser=on"); } return true; }); var loginModel = new LoginViewModel( { loginFormId: 'loginWithExistingAccountForm', generalError: 'Customer number or password incorrect. Please request a new password using the "Forgot password?" function if you are logging in for the first time since 07.03.2023.', start: function() { $('#loginFormContent').addClass('hidden'); $('#loginFormAjaxLoader').removeClass('hidden'); }, success: function(loginResult) { if ('undefined' != typeof(loginResult.redirectUrl)) { var defaultStart = $("input[name='currentURL']").val(); var currentUrl = location.href + location.hash; if (defaultStart.indexOf('Default-Start') != -1) { location.href = loginResult.redirectUrl; } else { location.reload(); } } else { location.reload(); } }, error: function(loginResult) { $('#loginFormAjaxLoader').addClass('hidden'); $('#loginFormContent').removeClass('hidden'); addHflLayerScroll(".hflLayerBox.loginLayer:visible"); }, hderedirect: function(loginResult) { $('#loginFormAjaxLoader').addClass('hidden'); $('#loginFormContent').removeClass('hidden'); } }); ko.applyBindings(loginModel, document.getElementById('loginFormAjax')); </script><script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { if(!are_cookies_enabled()){ $("#cookieDisableFrame").lawcookie({ 'dn' : 'Haefele-HEX-Site' ,'org' : 'Haefele-HEX-Site' ,'lawCookieName' : 'lawCookie-Haefele-HEX-Site' ,'selector_message' : $('#disableCookieMessage') ,'selector_submit' : $('#disableCookieMessage a.close-notify') ,'selector_parent' : $('#cookieDisableFrame') }); } }); </script><script src="/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/js/lawcookie.js" language="JavaScript"></script> <script type="text/javascript"> function are_cookies_enabled() { var cookieEnabled = (navigator.cookieEnabled) ? true : false; if (typeof navigator.cookieEnabled == "undefined" && !cookieEnabled) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(5000)); document.cookie="testcookie"; document.cookie += "; expires="+date.toGMTString(); cookieEnabled = (document.cookie.indexOf("testcookie") != -1) ? true : false; } return (cookieEnabled); } $(".hflLayerContainer .icn-close").on("click touch", function() { $(".lawcookieFrame").hide(); }); </script><script type="text/javascript"> $.extend( $.fn.dataTableExt.oStdClasses, { "sPaging": " c-pagination c-pagination--data-table t-pagination--data-table ", "sPageButton": " c-pagination__btn t-pagination__btn ", "sPageButtonActive": " c-pagination__btn-current t-pagination__btn-current ", "sPageButtonDisabled": " t-btn--inactive " }); </script><script> getSessionInfo() .done(function(sessionInfoData) { if (!getCookieValue("ConfirmedLoginDisabled")) { var loginDisabledFrom = sessionInfoData.loginDisabledFrom; var loginDisabledTo = sessionInfoData.loginDisabledTo; var currentTime = new Date().getTime(); var loginDisabled = loginDisabledFrom != null && loginDisabledFrom < currentTime; loginDisabled &= (loginDisabledTo == null || loginDisabledTo > currentTime); if (loginDisabled) { var text = ""; var pageWarningTxt = $(".pageWarningTxt"); var warning = pageWarningTxt.data("warning"); var message = pageWarningTxt.data("message"); if (sessionInfoData.isUserLoggedOut) { text = warning; } if (message != "") { if (warning != "") { text += " "; } text += message; } $(".pageWarningTxt").html(text); $(".pageWarningBox").show(); } } }) .fail(function(xhr) { // Only show error message for http errors, not for user abort if(xhr.getAllResponseHeaders()) { IncludeLoginDisabledMessageErrorHandler(null, null, "Dölj|<>|An unexpected error occurred. Please try reloading the page."); $(".pageWarningBox").show(); } }); </script><script type="text/javascript"> jAsimUpdateOid = '0000000f00015cd60007003a'; </script><script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { var hashParams = getHashParams(); var searchParameter = getParameterFromHash("SearchParameter"); var pageNumber = hashParams.PageNumber; var productListSize = hashParams.ProductListSize; var pageSize = hashParams.PageSize; var pagerdata = 'SKU=P-00863008&CategoryName=59&CategoryDomainName=Haefele-global_one_pim_catalog'; if (searchParameter) { if (0 <= searchParameter.indexOf('&')) { searchParameter = encodeURIComponent(searchParameter); } requiredHash = '&SearchParameter=' + searchParameter + '&PageNumber=' + pageNumber + '&ProductListSize=' + productListSize + '&PageSize=' + pageSize; pagerdata += requiredHash; } AjaxLateExecutionProcess(function() { $.ajax({ url: "https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewProduct-GetProductPager", data: pagerdata, type: "POST", success: function(data) { $(".js-productPager").html(data); }, timeout: 7500, error: function() { $(".js-productPager").empty(); } }); }); }); </script><script type="text/javascript"> AjaxLateExecutionProcess( function(){ var solutionsModel = new SolutionViewModel( { dataUrl : 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewParametricSearchBySearchIndex-ProductSolutions?SKU=92407990&Type=JSON', notAvailableImage : '/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/images/not_available.gif', maxVisibleItems : 4, maxItems : 10 }); ko.applyBindings(solutionsModel, document.getElementById('productSolutionsBox')); }); </script><script> var forms = $("form#productPageAddToBasket"); if (forms.length) { forms.each(function (index, element) { $('<input>').attr({ type: 'hidden', name: 'DeviceSource', value: getDeviceSource() }).appendTo(element); }); } </script><script type="text/javascript"> getSessionInfo().done( function(sessionInfoData) { if(!window.isHaefeleUserLoggedin){ $(".productOrderDetailsInfo").remove(); } }); </script><script type="text/javascript" language="JavaScript"> $(document).ready(function() { $("#ConditionConfiguration_pds_consignment_1").keyup(function () { var value = $(this).val(); $(".consignmentMandatory").val(value); }); $("select.selectBoxArticleNoMcr").each(function(index) { var mcrIndex = index + 2; var mdtVariationModelString = $("#VariationModel_" + mcrIndex).val(); var mdtVariationModel = eval("(" + mdtVariationModelString + ")"); if(mdtVariationModel != undefined && mdtVariationModel != null && mdtVariationModel.length > 0){ createVariationSelector( $('.productOrderCrossReferences'), 'main_mdt' + mcrIndex + '_', $("#ConditionConfiguration_pds_articleNo_" + mcrIndex), '', mdtVariationModel ); } }); }); </script><script type="text/javascript" language="JavaScript"> $(document).ready(function(){ $('[id^=media-video]').mediaelementplayer({ plugins: ['flash'], pluginPath: '/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/assets/mediaelementplayer/', flashName: 'flashmediaelement.swf', features: ['playpause','progress','current','duration','volume'], alwaysShowControls: true, enablePluginSmoothing: true, stretching: 'auto', success: function (mediaElement, domObject) { mediaElement.addEventListener("ended", function(e) { // Revert to the poster image when ended setTimeout(function() { var jqueryMediaElement = (mediaElement.id) ? jQuery("#"+mediaElement.id) : jQuery(mediaElement); jqueryMediaElement.parents(".mejs-inner").find(".mejs-poster").show(); }, 200); }); //Workaround to display the video and the poster in a correct manner when using flash. In modern Chromium based browsers this would result in oversized posters. if (mediaElement.id.indexOf('flash')>-1) { $('#video'+'').attr("width", "1"); $('#video'+'').attr("height", "1"); } } }); }); </script> <script type="text/javascript"> if (window.location.hash) { $(document).ready(function() { var s_xpos = getParameterFromHash("xpos", true); var s_ypos = getParameterFromHash("ypos", true); var xpos = 0, ypos = 0; if (s_xpos && s_ypos) { xpos = parseInt(s_xpos); ypos = parseInt(s_ypos); } setTimeout(function() { window.scrollTo(xpos, ypos); },0); }); } </script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ AjaxLateExecutionProcess(function(){ $.ajax({ url: "https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/Template-Include?Template=inc%2Fhaefele%2Frecentlyviewed%2FRecentlyViewedProducts&HandlerPipeline=ViewPagelet_comp_recentlyviewed-ViewItems&AddSKU=92407990&PageSize=", type: "POST", success: function(html) { $("#js-recentlyViewedProductsAjaxLoader").replaceWith( html ); initMiniImageCarousel(); /** modulMiniImageCarousel **/ if (!$('.recentlyViewedProductSection .slick-carousel').hasClass('slick-initialized')) { $(".recentlyViewedProductSection .slick-carousel").slick(); } initInfoTooltip(); /*To initialize forms elements on recommended slide items like compare checkbox*/ $(".reco-slide__item").initializeForms(); /*To view artilce price on recotile*/ if($("#recoArticlePriceEnabled").val()=="true"){ initArticlePrice('recentViewed'); } /*Added call for setting hidden field for device type*/ addDeviceTypeInForm('ProductTileAddToCartForm', 'DeviceSource'); }, error: function() { $("#js-recentlyViewedProductsAjaxLoader").hide(); } }); }); }); </script><script type="text/javascript" language="JavaScript"> $(document).ready(function() { addPageBreakPrinted(); $('.js-articleTableButton').on('click touchstart', function(e){ var getTableURL = "https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewProduct-GetArticleTable?MasterSKU=P-00863008&SKU=92407990&CategoryName=59&CategoryDomainName=Haefele-global_one_pim_catalog"; $('#articleTableView').removeClass('hide'); disablePageScroll(); $('#articleTableView').trigger('show'); $('#placeTableHere').on('load', getTableURL); }); $('#moreInfoButton').on('click', function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropagation(); $(this).addClass('hidden'); $('#moreInfoBox').removeClass('hidden'); $('#lessInfoButton').removeClass('hidden'); addPageBreakPrinted(); //For Asim Content Table Scrollbar HafeleCustom.detailsTableScroll(); }); $('#lessInfoButton').on('click', function(e){ e.preventDefault(); e.stopPropagation(); $(this).addClass('hidden'); $('#moreInfoBox').addClass('hidden'); $('#moreInfoButton').removeClass('hidden'); addPageBreakPrinted(); }); // $.browser.chrome = /chrom(e|ium)/.test(navigator.userAgent.toLowerCase()); var chromeDetected = /chrom(e|ium)/.test(navigator.userAgent.toLowerCase()); // $.browser.chrome = (typeof window.chrome === "object"); if(chromeDetected){ $("#footerContentPrint, .hflHeader").addClass("chrome"); } $('.buttonShowAll').on('click', function(e){ addPageBreakPrinted(); }); function addPageBreakPrinted(){ var height=$(".productImageContainer").outerHeight(true) +$(".productPropertiesIntro").outerHeight(true); var pageBreak=true; var firstBreak=true; var diff=0; var originalWidthProperties = $('.productProperties').width(); var originalWidthPropertiesHeader = $('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionHeader').width(); var originalWidthPropertiesBody = $('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionBody').width(); //$('.productProperties').width("400px"); //$('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionHeader').width("150px"); //$('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionBody').width("250px"); //$('.productPropertiesSection.is-split-view').addClass('row'); //$('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionHeader').addClass("col-xs-12"); //$('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionHeader').addClass("col-md-4"); //$('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionBody').addClass("col-md-8"); //$('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionBody').addClass("col-xs-12"); $(".productPropertiesSection, .productOrderVariationsSection").removeClass("pageBreak"); $.each($(".productPropertiesSection"), function(){ height=height+$(this).outerHeight(true); if(height >= 1150 && pageBreak && firstBreak){ $(this).addClass("pageBreak"); pageBreak=false; firstBreak=false; diff = height-870; height=height+diff; } if(height > 2750 && !pageBreak){ if($(this).hasClass("pageBreak")){ $(this).next(".productPropertiesSection").addClass("pageBreak"); }else{ $(this).addClass("pageBreak"); } pageBreak=true; } }); <!-- Removed for Issue HAF-11059 --> <!-- $('.productProperties').width(originalWidthProperties); --> <!-- $('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionHeader').width(originalWidthPropertiesHeader); --> <!-- $('.productPropertiesSection.is-split-view .productPropertiesSectionBody').width(originalWidthPropertiesBody); --> height=$('.productOrderPriceTable').outerHeight(true) + $('.crossReferencesProduct').outerHeight(true); $.each($('.productOrderVariationsSection'), function(){ height=height+$(this).outerHeight(true); if(height > 1030){ $(this).addClass("pageBreak"); return false; } }); } if($(window).width() <= 768) { ko.cleanNode($('.js-move-position-mobile')[0]); $('.js-move-position-mobile').appendTo('.product-detail-block'); } }); </script><script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { var sku = "P-00863008"; var pageSize = "" if(pageSize == null || pageSize == '' || 'undefined' == typeof (pageSize)){ pageSize = getParameterFromHash("PageSize"); } var pageNumber = getParameterFromHash("PageNumber"); var position = getParameterFromHash("Position"); var origPos = getParameterFromHash("OrigPos"); var originalPageSize = getParameterFromHash("OriginalPageSize"); var queryTerm = getParameterFromHash("QueryTerm"); var pdp = getParameterFromHash("PDP"); if (sku != null && pageSize != null && pageNumber != null && position != null && origPos != null && originalPageSize != null && queryTerm != null) { var requiredHash = '&PageNumber=' + pageNumber + '&Position=' + position + '&OrigPos=' + origPos + '&OriginalPageSize=' + originalPageSize + '&QueryTerm=' + queryTerm; if (pdp != null && 'undefined' != typeof (pdp)) { requiredHash += '&PDP=' + pdp; } if (pdp == null || 'undefined' == typeof (pdp)) { var urlparams = 'SKU=' + sku + '&PageSize=' + pageSize + requiredHash; $.ajax({ url: "https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewProduct-FireViewProductEvent", data: urlparams, type: "POST", success: function(data) { }, error: function() { } }); } //(Product details page) PDP parameter is used as a flag for the view product tracking event. //when an article is selected the page is reloaded but this should not fire new tracking event. var urlHash = window.location.hash; if (urlHash != null && 'undefined' != typeof (urlHash)) { if (urlHash.indexOf('PDP') < 0) { window.location.hash += '&PDP=true'; requiredHash += '&PDP=true'; } } } }); </script><script type="text/javascript" language="JavaScript"> if (window.location.hash) { $(".productPageAddToBasket .shopItemImage, .articleTitle > a").each(function() { $(this).attr("href", $(this).attr("href") + window.location.hash); }); } window.currentProductID = 'jl3AqBtGC8wAAAFCiwx4AaFP'; var pdpModel = new ProductDetailViewModel({"addToCartButtonUrl":null,"configurationAttributeErrorMessages":{"UNDEFINED":"Ogiltigt värde","LT":"Värdet måste vara mindre än {0}","LE":"Värdet måste vara mindre än eller lika med {0}","SCALE":"Bara {0} positioner efter kommatecknet är tillåtna.","EQ":"Värdet får bara vara {0}","GT":"Värdet måste vara större än {0}","EMPTY":"Ange ett värde","GE":"Värdet måste vara större än eller lika med {0}"},"SUBSTITUTION":false,"SUBSTITUTION_LINK":false,"RUNNING_OUT_NOTE":false,"isArticle":true,"messages":{"haefele.product.note.addToCart.substitution":"Den här artikeln kan inte längre levereras. Din efterfrågade artikel ersätts med ersättningsartikeln.","haefele.product.note.addToCart.config.attributes":"Artikelns konfiguration är inte komplett än. Ange de nödvändiga värdena nedan.","haefele.product.add.to.cart":"I varukorgen","haefele.product.note.addToCart.reduced":"Den här artikeln läggs till i din varukorg med reducerat, levererbart antal.","haefele.product.add.to.cart.tip":"Välj en artikel","haefele.product.state.NOT_AVAILABLE":"Den här artikeln kan inte längre levereras."},"availabilityInfoColor":null,"errors":[],"addToCartButtonText":null,"FOLLOWUP":false}); ko.applyBindings(pdpModel, $('.productDescriptionSection')[0]); ko.applyBindings(pdpModel, $('.errorMessageSource')[0]); var configErrorMessages = pdpModel.vo().configurationAttributeErrorMessages || {}; if(pdpModel.vo().isArticle) { function handleAjaxResponse(data, pdpModel, elem) { pdpModel.vo($(data).find('#ViewObjectJson').data('value')); $('.article-state-message').addClass('hidden'); if($(elem).val()) { $(elem).closest('.js-qty-ref-container').find('.article-state-message').removeClass('hidden'); } else { $('.js-qty-ref-container').find('.article-error-message').removeClass('hidden'); } } function renderElementFromAjaxResponse(data, elementId, callback){ var elementIdValue = '#' + elementId.split('_')[0]; var elementResult = $(data).find(elementIdValue); if (0 < elementResult.length) { $("#"+elementId).html(elementResult.html()); } else { $(elementId).empty(); } if(callback && typeof callback == "function") callback(elementResult, $(elementIdValue)); } function toggleConfigurationHeaderMessage(configValid) { if (configValid) { $('#articleTopLevelMessages').find('#configurationAttributesNotValid').remove(); } else { $('#articleTopLevelMessages').find('#configurationAttributesNotValid').remove(); $('#configurationAttributesNotValid').clone().removeClass('hidden').appendTo('#articleTopLevelMessages'); } } $(document).ready(function() { if(localStorage.layover == "true") { $('.mandatory-product-layover').css('left','0px'); setTimeout(function(){ $(document).find('.floatingGroupBlockInner') .removeClass('u-xs-index-1') .hide() .addClass('u-xs-fixed') .css({'bottom': 0, 'z-index': 99999}) .delay(600) .fadeIn() .find('.productFilter') .hide(); $(document).find('#addToCartLink').css('display', 'inline-block'); $(document).find('#addToCartLinkrequired').css('display', 'none'); }, 500); } $('form[name="productPageAddToBasket"] input').bind("keypress", function(e){ if(e.keyCode == 13) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); applyValidation(); pdpModel.addToCart(); } }); synchronizationAjaxToken = 0; var selectedAccessory = $('.selectBoxArticleNoMcr option:selected'); if (0 < selectedAccessory.length) { var accessoryPriceUrlTemplate = 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewProduct-GetAccessoriesPriceInformation?AccessorySKU=accessorySKU&Counter=counter'; $('.selectBoxArticleNoMcr option:selected').each(function() { if ('undefined' == typeof($(this).val()) || '' == $(this).val()) { return; } var index = $(this).parent().attr('data-index'); var url = accessoryPriceUrlTemplate.split('accessorySKU').join($(this).val()); url = url.split('counter').join(index); getAccessoryPrices(url); }); } //check for mandatory configuration attributes $(document).find('#addToCartLink').on('click touchstart', function(e) { applyValidation(); }); function applyValidation() { var configValid = true; var validateElements = $('#productInfoConfigurationAttributes .js-configValidation'); $.each(validateElements, function(){ var mandatoryResult = checkMandatoryConfigAttribute(this); if(!mandatoryResult){ removeElementValidationError(this); var msg = configErrorMessages.EMPTY; addElementValidationError(this, msg); configValid = false; } }); toggleConfigurationHeaderMessage(configValid); if(!configValid) { // Scroll to first error message $('html, body').animate({scrollTop: $(".configErrorMsg").first().parent().offset().top}, 500); } } AjaxLateExecutionProcess( function(){ $.ajax({ type: 'POST', dataType: 'html', url: 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewProduct-GetPriceAndAvailabilityInformationPDS?SKU=92407990&ProductQuantity=' , success: function(data) { handleAjaxResponse(data, pdpModel); availabilityMessage(data); excludeProductFromCart(); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productScaledPriceInformation', function(){ //$("#productAvailablePackagesInformation_92407990").parent().find("#productScaledPriceInformation").remove(); var $priceTable = $("#productScaledPriceInformation"); $priceTable.find("table").each(function(){ var parentClasses = $(this).closest("td").attr("class"); $(this).addClass("table table-bordered productOrderPriceTable").unwrap().wrap("<div class='"+parentClasses+"'></div>"); }); var $elem = $("#productScaledPriceInformation .scaledPricesLabel"); var text = $elem.addClass("hidden").text(); if($(".scaledPricesLabel").length){ $(".scaledPricesLabel").html(text).addClass('packUnitTitle').insertBefore($elem); } else { $("<td class='scaledPricesLabel packUnitTitle'></td>").html(text).insertBefore($elem); } $priceTable.find("table tr:first-child").css({'background-color': '#f3f3f3', 'font-weight':'bold'}); $priceTable.appendTo($("#productAvailablePackagesInformation_92407990").parent()); }); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productAvailabilityInformation'); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productBomArticlesInformation'); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productRequestedPackagesInformation_92407990', function(){ var elementIdValue = '#' + 'productRequestedPackagesInformation'; var elementResult = $(data).find(elementIdValue); let disclaimerText = $(".js-productOrderDetails").data('disclaimer'); if(0 < elementResult.length && $(window).width() > 768 && disclaimerText != undefined) { $(".productDisclaimerInformation").append('<p class="u-font-13">'+ disclaimerText +'</p>'); $(".js-productOrderDetails").removeAttr('data-disclaimer'); } if($(window).width() < 768){ if(0 < elementResult.length && disclaimerText != undefined) { $(".showMorePrice").append("<div class='visible-xs'><p class='u-font-13'>"+ disclaimerText +"</div></p>"); $(".js-productOrderDetails").removeAttr('data-disclaimer'); } if (0 < elementResult.length) { $(".js-packaging-unit").css({'visibility':'visible','display':'block' }); } if ($('.huk-price-select').length > 0){ $(".js-packaging-unit").css({'visibility':'hidden','display':'none' }); } } $(document).ready(function(){ if($(".js-packaging-unit").length > 0 && $(".js-packaging-unit").is(":visible")){ $(".js-articles-link").removeClass('hidden'); } }); }); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productAvailablePackagesInformation_92407990'); renderElementFromAjaxResponse(data, 'articleTopLevelMessages', function(data, elem){ $(elem).css("margin-top", "20px").find(".errorContainerText").prepend('<i class="icon icn-alert"></i>'); //$(elem).find("p").css("padding-left", "30px"); $(elem).find('.errorContainer').addClass('hfl-error--container'); $(elem).find('.focusButton').addClass('btn btn-primary'); }); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productInfoConfigurationFirstStepHeader'); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productInfoConfigurationAttributes'); renderElementFromAjaxResponse(data, 'configurationAttributesNotValid'); //start getting more dynamicaly loaded information if($("#productPriceInformation").length){ var $productPackageInfo = $("#productRequestedPackagesInformation_92407990"); var selectedArticlePriceInfo = $("#selectedArticlePriceInfo_92407990"); var $productPartListInfo = $("#productBomArticlesInformation"); if($(window).width() > 991) { if(($productPackageInfo.length > 0 && $productPackageInfo.children().length > 0) || ($productPartListInfo.length > 0 && $productPartListInfo.children().length > 0)){ $("#productPriceInformation").hide(); } } renderElementFromAjaxResponse(data, 'productPriceInformation', function(){ if($(window).width() > 991) { if(($productPackageInfo.length > 0 && $productPackageInfo.children().length > 0) || ($productPartListInfo.length > 0 && $productPartListInfo.children().length > 0)){ var $priceContainer = $("#productPriceInformation").clone(); $("#productPriceInformation").remove(); //$priceContainer.insertBefore($productPackageInfo); selectedArticlePriceInfo.html($priceContainer); $("#productPriceInformation").wrap("<div class='price-info-container movedPrice'></div>"); $("#productPriceInformation").children().wrap("<table></table>"); $("#productPriceInformation").show().closest('.description'); //$(".js-clone_display_price").html($("#productPriceInformation .pricedisplay").not(".hidden").html()); //adjustPriceOnRequest(); } } excludeProductFromCart(); //HafeleCustom.pricingTableMobileHandler(); specialStockStatusMessage(); }); } var wishLinkRes = $(data).find('#addToWishlistLinkContainer'); if (0 < wishLinkRes.length) { $('#addToWishlistLinkContainer').empty().html(wishLinkRes.html()); } var configAttributes = $(data).find('#productInfoConfigurationAttributes'); if (0 < configAttributes.length) { $('#productInfoConfigurationAttributes').empty().html(configAttributes.html()); if(configAttributes.html() != "") { $('.productConfiguration').show(); } $(data).filter('script').each(function(){ var scriptTags = $(this); $('#productInfoConfigurationAttributes').append(scriptTags); }); $('#productInfoConfigurationAttributes').initializeForms(); //check if there are selected values in the url var currenturl = window.location.href.toString(); var configItemsPreSelected = []; $('.js-configAttribute').each(function() { var name = $(this).attr("name"); if (name && (typeof(currentProductID) != 'undefined')) { // id-free name value name = name.replace(currentProductID + '_', '').replace('VariationAttribute_', ''); // lookup this name in the current Url and add it as value var match = currenturl.match(name + "=([^&#]+)"); if (match && match.length > 1) { $(this).val(match[1]); configItemsPreSelected.push($(this)); } } }); // validate all configuration attributes to get the price if it is valid var selectConfigAttributes = $('select.js-configAttribute'); $(selectConfigAttributes).on('change', function(e){ var isConfigValid = isConfigurationValid(); if(isConfigValid){ getPriceConfigurationProduct(); } }) // validate all configuration attributes. Only attributes with class 'js-configValidation' are checked. // If the conf attribute is select box, then it should not be validated and should not contain class 'js-configValidation' var validateElements = $('#productInfoConfigurationAttributes .js-configValidation'); $(validateElements).on('change keypress keyup', function(e){ //if elements js-configNumericValidation class, it will be check on the next function if (this.classList.contains("js-configNumericValidation")){ return; } if((e.type == 'keypress' && e.which == 13) || e.type == 'change' || e.type == "keyup"){ var header = $('#productInfoConfigurationAttributes .configurationStep'); $(header).removeClass('stepPassedSuccessfully'); $(header).find('.icon').addClass('hidden'); removeElementValidationError(this); //check if the attribute is empty and mandatory validateConfigField(this, configErrorMessages); // checks if all other attributes are valid. If yes, change/remove the flyout message // and the header is green. var isConfigValid = isConfigurationValid(); if(isConfigValid){ // add product to basket when enter is pressed if(e.type == 'keypress' && e.which == 13) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); $(document).find("#addToCartLink").click(); } if(e.type == 'change') { getPriceConfigurationProduct(); } $(header).addClass('stepPassedSuccessfully'); $(header).find('.icon').removeClass('hidden'); toggleConfigurationHeaderMessage(true); pdpModel.hasValidConfig(true); } else { pdpModel.hasValidConfig(false); // highlight error/missing fields on enter if(e.type == 'keypress' && e.which == 13) { e.preventDefault(); applyValidation(); } } } }); var validateNumericElements = $('#productInfoConfigurationAttributes .js-configNumericValidation'); $(validateNumericElements).on('change keypress keyup', function(e){ if((e.type == 'keypress' && e.which == 13) || e.type == 'change' || e.type == "keyup"){ var header = $('#productInfoConfigurationAttributes .configurationStep'); $(header).removeClass('stepPassedSuccessfully'); $(header).find('.icon').addClass('hidden'); removeElementValidationError(this); //check if the attribute is empty and mandatory var mandatoryResult = checkMandatoryConfigAttribute(this); if(!mandatoryResult){ var msg = configErrorMessages.EMPTY; addElementValidationError(this, msg); } // validate the INT and FLOAT attributes against the numeric-min/max-condition var decimalSeparator = "."; var groupingSeparator = ","; validateNumericField(this, configErrorMessages, decimalSeparator, groupingSeparator); // checks if all other attributes are valid. If yes, change/remove the flyout message. // and the header is green. var isConfigValid = isConfigurationValid(); if(isConfigValid){ // add product to basket when enter is pressed if(e.type == 'keypress' && e.which == 13) { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); $(document).find("#addToCartLink").click(); } if(e.type == 'change') { getPriceConfigurationProduct(); } $(header).addClass('stepPassedSuccessfully'); $(header).find('.icon').removeClass('hidden'); toggleConfigurationHeaderMessage(true); pdpModel.hasValidConfig(true); }else{ pdpModel.hasValidConfig(false); // highlight error/missing fields on enter if(e.type == 'keypress' && e.which == 13) { e.preventDefault(); applyValidation(); } } } }); if (configItemsPreSelected.length > 0) { $.each(configItemsPreSelected, function(){ $(this).trigger('change'); }); } } var isConfigValid = isConfigurationValid(); if(isConfigValid){ var header = $('#productInfoConfigurationAttributes .configurationStep'); $(header).addClass('stepPassedSuccessfully'); $(header).find('.icon').removeClass('hidden'); toggleConfigurationHeaderMessage(true); pdpModel.hasValidConfig(true); getPriceConfigurationProduct(); }else{ pdpModel.hasValidConfig(false); } var contactInfoBox = $(data).find('#variantArticleContactInfoBox'); if (0 < contactInfoBox.length) { $('#variantArticleContactInfoBox').addClass('errorContainer'); $('#variantArticleContactInfoBox').empty().html(contactInfoBox.html()); } copyFrontEndDebugInfoToFooter(); //prepare functionality to select pricetypes for display preparePriceSelect(); // handle visibility of action buttons HafeleCustom.hubpageActionButtonHandler(); if ($('#articleTopLevelMessages').children().length > 0) { $("#js-view-error").removeClass('hide'); } }, error: function() { $('#priceSelectContainer').empty(); $('#priceSelectContainer').find('.loader').remove(); $('#productPriceInformation').empty(); $('#productAvailabilityInformation').empty(); $('#productScaledPriceInformation').empty(); $('.productRequestedPackagesInformation').each(function(i, obj) { obj.empty() }); $('.productAvailablePackagesInformation').each(function(i, obj) { obj.empty() }); $('#productBomArticlesInformation').empty(); $('#articleTopLevelMessages').empty(); $('#productInfoConfigurationAttributes').empty().hide() }, timeout: 30000 }); }); AjaxLateExecutionProcess( function(){ $.ajax({ type: 'GET', dataType: 'html', url: 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewProduct-GetPriceType?SKU=92407990', success: function(data) { $('#priceSelectContainer .loader, #productPriceInformation .loader').addClass('hidden'); var priceTypeSelectorResult = $(data).find('#priceSelectContainer'); if(0 < priceTypeSelectorResult.length) { $('#priceSelectContainer,.js-clone_price-type').empty().html(priceTypeSelectorResult.html()); $(".js-clone_price-type .priceTypeSelect").attr("name","PriceTypeClone"); } else { $('#priceSelectContainer,.js-clone_price-type').find('.loader').remove(); } //prepare functionality to select pricetypes for display preparePriceSelect(); }, error: function() { $('#priceSelectContainer,.js-clone_price-type').empty(); }, timeout: 30000 }); }); function doAjax(quantityElem){ var quantityValue = $(quantityElem).val(); var baseUrl = 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewProduct-GetPriceAndAvailabilityInformationPDS?SKU=92407990&ProductQuantity='; baseUrl += quantityValue+"&SynchronizationAjaxToken="+(++synchronizationAjaxToken); $.ajax({ type: 'POST', dataType: 'html', url: baseUrl, data: $("#productPageAddToBasket").serialize(), async:false, success: function(data) { //get the synchronization token from the response var synchronizerRes = $(data).find('#synchronizationAjaxToken'); var synchronizerResValue = null; if(0 < synchronizerRes.length){ synchronizerResValue = synchronizerRes.attr("data-synchronization-token"); } if(synchronizerResValue == synchronizationAjaxToken){ var confirmedQuantityRes = $(data).find('#confirmedQuantityResponse'); //set the confirmed quantity from the response to the input field if the user input is different then empty string if(quantityValue != '' && confirmedQuantityRes){ var confirmedQuantityValue = confirmedQuantityRes.attr('data-confirmed-quantity'); if(parseFloat(confirmedQuantityValue.replace(',', '.')) > 0){ $(quantityElem).val(confirmedQuantityValue); } } handleAjaxResponse(data, pdpModel, quantityElem); //availability message - doAjax //availabilityMessage(data); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productPriceInformation'); //$(".js-clone_display_price").html($("#productPriceInformation .pricedisplay").not(".hidden").html()); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productScaledPriceInformation', function(){ //$("#productAvailablePackagesInformation_92407990").parent().find("#productScaledPriceInformation").remove(); var $priceTable = $("#productScaledPriceInformation"); $priceTable.find("table").each(function(){ var parentClasses = $(this).closest("td").attr("class"); $(this).addClass("table table-bordered productOrderPriceTable").unwrap().wrap("<div class='"+parentClasses+"'></div>"); }); var $elem = $("#productScaledPriceInformation .scaledPricesLabel"); var text = $elem.addClass("hidden").text(); if($(".scaledPricesLabel").length){ $(".scaledPricesLabel").html(text).addClass('packUnitTitle').insertBefore($elem); } else { $("<td class='scaledPricesLabel packUnitTitle'></td>").html(text).insertBefore($elem); } $priceTable.find("table tr:first-child").css({'background-color': '#f3f3f3', 'font-weight':'bold'}); $priceTable.appendTo($("#productAvailablePackagesInformation_92407990").parent()); }); //check if main qty input field is check to alter the packaging info // if mandatory accessories are clicked dont update if($(quantityElem)[0].id == 'ConditionConfiguration_pds_quantity_1'){ renderElementFromAjaxResponse(data, 'productAvailabilityInformation'); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productBomArticlesInformation'); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productRequestedPackagesInformation_92407990'); renderElementFromAjaxResponse(data, 'productAvailablePackagesInformation_92407990'); } //if the article is not available add error class to the input quantity field var articleNotAvailable = $(data).find('#articleNotAvailable'); if(quantityValue != '' && 0 < articleNotAvailable.length && articleNotAvailable.attr('data-article-not-available') == 'true'){ $('#ConditionConfiguration_pds_quantity_1').addClass('error'); } } $(".loadingLayer-top, .loadingLayer-bottom").removeClass("show"); var elem = document.getElementById('FrontEndDebugInfoContainer'); if(elem && elem.firstElementChild) { elem.firstElementChild.remove(); } copyFrontEndDebugInfoToFooter(); }, error: function() { $('#priceSelectContainer').empty(); $('#priceSelectContainer').find('.loader').remove(); $('#productPriceInformation').empty(); $('#productAvailabilityInformation').empty(); $('#productScaledPriceInformation').empty(); $('.productRequestedPackagesInformation').each(function(i, obj) { obj.empty() }); $('.productAvailablePackagesInformation').each(function(i, obj) { obj.empty() }); $('#productBomArticlesInformation').empty(); $('.loadingLayer-top, .loadingLayer-bottom').removeClass('show'); }, timeout: 50000 }); } //an ajax request is send when the user stop the writing var changeTimerDelay = 700; var changeTimer = false; $("#ConditionConfiguration_pds_quantity_1, .jsAccessoryQty").on('input', function(){ var qtyInput = $(this); qtyInput.removeClass('error') quantityValue = $(this).val(); if(changeTimer !== false){ clearTimeout(changeTimer); } changeTimer = setTimeout(function(){ $('#productScaledPriceInformation .pricedisplay').each(function(){ if(!$(this).hasClass('hidden')){ $(".loadingLayer-top").addClass("show"); } }); if($('.loadingLayer-bottom').find('table').length > 0){ $('.loadingLayer-bottom').addClass("show"); } if($(qtyInput).hasClass("jsAccessoryQty")) { /*To validate required product qty field only after selecting its varient from dropdown*/ if( $(qtyInput).closest(".js-qty-ref-container").find(".selectBoxArticleNoMcr > option:selected").val() != '' ) { doAjax(qtyInput); } else { return false; } } else { doAjax(qtyInput); } changeTimer = false; },changeTimerDelay); }); $('#AddToWishlist').click(function() { var loginRedirectForm = $('<form method="post" action="https://www.hafele.com.de/sv/account/login/"><input type="hidden" name="TargetURL" value="/sv/product/mottagande-enhet-simonswerk-vx-7505-3d-foer-ofalsade-och-falsade-doerrar-upp-till-200-kg/P-00863008/"/></form>'); loginRedirectForm.appendTo($('body')); loginRedirectForm.submit(); }); }); } </script><script type="text/javascript" language="JavaScript"> $( document ).ready(function() { setTimeout(function(){$(".product-link-container-parent-block").append($(".custome-link-images-pdp").html()); }, 500); $('[id^=media-video]').mediaelementplayer({ plugins: ['flash'], pluginPath: '/prod-live/static/WFS/Haefele-HEX-Site/-/-/sv_VA/assets/mediaelementplayer/', flashName: 'flashmediaelement.swf', features: ['playpause','progress','current','duration','volume'], alwaysShowControls: true, enablePluginSmoothing: true, stretching: 'auto', success: function (mediaElement, domObject) { mediaElement.addEventListener("ended", function(e) { // Revert to the poster image when ended setTimeout(function() { var jqueryMediaElement = (mediaElement.id) ? jQuery("#"+mediaElement.id) : jQuery(mediaElement); jqueryMediaElement.parents(".mejs-inner").find(".mejs-poster").show(); }, 200); }); //Workaround to display the video and the poster in a correct manner when using flash. In modern Chromium based browsers this would result in oversized posters. if (mediaElement.id.indexOf('flash')>-1) { $('#video'+'').attr("width", "1"); $('#video'+'').attr("height", "1"); } } }); }); </script><script> $(document).ready(function(){ $('#storeVertical').addClass('is-active'); }); </script><div class="ws-small-loader"></div> <div id="loadingLayer" class="jsOnly"></div> <div id="js-consignmentSuggestFlyout" style="position: absolute;" class="suggestResult consignmentSuggestResult"> <ul data-bind="foreach: getConsignments"> <li class="js-suggestItem suggestItem" data-bind="if: isVisible() ,css: { active: isSelected() }, attr: {'data-index': index}"> <div class="js-suggestItemContent suggestItemContent" data-bind="html: getFormattedConsignment"> </div> </li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> var consignmentSuggestController = new ConsignmentSuggestController( { inputSelector: '.js-consignment,.js-inputConsignment', dataUrl: 'https://www.hafele.com.de/prod-live/web/WFS/Haefele-HEX-Site/sv_VA/-/EUR/ViewSuggestSearch-SuggestConsignments' }); ko.applyBindings(consignmentSuggestController, document.getElementById('js-consignmentSuggestFlyout')); </script> </body> </html>